Vad betyder BMI?

BMI är ett engelskt begrepp som betyder Body Mass Index. BMI-formeln lyder: Din kroppsvikt i kilo dividerat med din längd i meter i kvadrat. Normalvärdet för en vuxen ligger på 18,5 till 25. Ett värde under 19 indikerar undervikt, och ett värde över 25 tyder på övervikt alternativt fetma.

 

Vad är mitt BMI?

Mät ditt BMI via Calculator.net, och därefter kan du granska din viktklass i BMI-skalan via den lista som återfinns nedan.

Viktkategori BMI-poäng
Från Till
Extremt underviktig 15
Mycket underviktig 15 16
Underviktig 16 18.5
Normalviktig 18.5 25
Överviktig 25 30
Övervikt klass 1 (Mild övervikt) 30 35
Övervikt klass 2 (Grov övervikt) 35 40
Fetma klass 3 (Du lider av fetma) 40

Vem uppfann BMI-värdet?

Den belgiska matematikern Lambert Adolphe Jacques Quetelet tog fram BMI-värdet år 1832. BMI-formeln blev snabbt populär och fick en stor spridning tack vare att BMI-skalan är ett begripligt verktyg som ger en överskådlig bild gällande en persons viktstatus.

Som Healthline förtydligar hade Lambert Adolphe inte tänkt sig att BMI-formeln skulle användas för att bidra med ett perfekt mått gällande viktstatusen hos enskilda personer, utan på stora populationer som exempelvis återfinns i ett land, ett landskap eller en provins.

 

 

Är BMI-värdet träffsäkert?

Ja. Men du ska ha i åtanke att BMI-värdet ger dig en bra översikt gällande din viktstatus, och inte din allmänna hälsostatus. En BMI-underökning kan aldrig ersätta ett läkarbesök, men indikerar dock att personer med BMI under 18,5 eller över 25 löper större risk för diabetes typ 2 samt hjärtinfarkt.

År 2017 granskade en amerikansk läkartidsskrift 100 000 dödsfall, varpå de kom fram till att personer med ett BMI-värde utanför 18,5 till 25-skalan fick hjärtinfarkt och/eller diabetes 1,7 till 2,5 gånger oftare i jämförelse med normalviktiga människor.

Om du befinner dig inom de lite mildare viktspannen i BMI-skalan likt ”övervikt klass 1” eller ”underviktig”, löper du en 20 % större risk att dö i förtid i jämförelse med normalviktiga enligt en annan amerikansk undersökning.

 

Nackdelar med BMI

Är du normalviktig? Ja, det är du! Eller nej det är du inte! Så säger BMI-skalan, som är ett trubbigt mätinstrument som varken tar hänsyn till din ålder, ditt kön, din livsstil, procentuell muskelmassa samt din sjukdomshistorik.

BMI tar ej heller hänsyn till ditt blodtryck, dina blodvärden, ditt kolesterolvärde, din hjärtfrekvens eller din sänka. Det är lätt att överskatta värdet av en BMI-undersökning, så vi vill återigen påpeka vikten av att besöka en läkare om hälsoproblem skulle uppstå.

BMI-skalan är dessutom inte unik för kvinnor respektive män, vilket kan ge upphov till snedvridna resultat då män generellt sett har mer muskelmassa i jämförelse med kvinnor.

Utöver detta medför åldersfaktorn att BMI-skalan blir än mer opålitlig. Mer specifikt har äldre människor procentuellt sett mindre muskelmassa i jämförelse med yngre människor som kanske skaffat ett hemmagym, vilket kan ge upphov till att yngre felaktigt uppges vara överviktiga och äldre felaktigt uppges vara underviktiga.