Övervikt

Vad betyder BMI?

BMI är ett engelskt begrepp som betyder Body Mass Index. BMI-formeln lyder: Din kroppsvikt i kilo dividerat med din längd i meter i kvadrat. Normalvärdet för en vuxen ligger på 18,5 till 25. Ett värde under 19 indikerar undervikt, och ett värde över 25 tyder på övervikt alternativt fetma.

 

Vad är mitt BMI?

Mät ditt BMI via Calculator.net, och därefter kan du granska din viktklass i BMI-skalan via den lista som återfinns nedan.

Viktkategori BMI-poäng
Från Till
Extremt underviktig 15
Mycket underviktig 15 16
Underviktig 16 18.5
Normalviktig 18.5 25
Överviktig 25 30
Övervikt klass 1 (Mild övervikt) 30 35
Övervikt klass 2 (Grov övervikt) 35 40
Fetma klass 3 (Du lider av fetma) 40

Vem