Räkna ut ditt BMI

BMI är en förkortning av engelskans Body Mass Index och visar förhållandet mellan din vikt och din längd. Det ger ett mått på om du är normalviktig, överviktig eller underviktig.

BMI-testet är inte lämpligt för:

  • Kroppsbyggare; eftersom muskler väger mer än fett och värdet du får blir missvisande
  • Barn och ungdomar upp till 18 år
  • Alla andra kan använda testet oavsett kön och ålder

BMI exempel
NORMALVIKT (BMI 18,5 – 24,9)
Har du normalvikt är det viktigt att du behåller den. Ät hälsosamt och rör på dig. Konkreta råd hittar du på den här hemsidan.

ÖVERVIKT (BMI 25 – 29,9)
Har du övervikt väger du för mycket i förhållande till din längd. Vill du gå ner i vikt är bästa sättet att äta hälsosamt och lagom mycket samt röra på dig i vardagen. Kan eller vill du inte gå ner i vikt är en bromsning av viktökningen av stor betydelse för din hälsa.

Övervikt mellan BMI 25-27 innebär generellt sett en måttlig ökning av risk för ohälsa. Från BMI 27 ökar riskerna betydligt för bl a högt blodtryck, förhöjda blodfetter och diabetes typ 2. Om du upplever att du inte mår bra p g a din övervikt eller av andra orsaker så kontakta din vårdcentral eller företagshälsovård för en individuell bedömning.

FETMA (BMI 30.0 och uppåt)
Har du fetma behöver du gå ner i vikt för att inte riskera att drabbas av olika sjukdomar, t ex högt blodtryck, förhöjda blodfetter och diabetes typ 2. Hur stora hälsoriskerna är beror på graden av fetma och hur du mår i övrigt. För att få individuell rådgivning och ev behandling kan du kontakta din vårdcentral eller företagshälsovård. Du hittar också mycket information om bra mat och rörelse på den här hemsidan.

UNDERVIKT (BMI under 18,5)
Har du undervikt kanske du skulle må bra av att öka något i vikt. Bra tips får du på den här hemsidan. Hälsoriskerna vid måttlig undervikt är låga, men ligger du långt under BMI 18 bör du söka hjälp. Många som ökar lite i vikt märker att de känner sig piggare och får en bättre prestationsförmåga.